Kosten Volwassenen (18+)

ROUTE 1
Verwijsbrief

18+: Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig voor de ‘Specialistische GGZ’ om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling. De huisarts geeft in de brief ook aan waarom deze zorg nodig is. Controleer vooraf of er randvoorwaarden zijn bij jouw verzekering. Soms moet je vooraf toestemming vragen of is er een maximum aantal sessies dat vergoed wordt.

Vergoedingen

De praktijk hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Deze zijn algemeen geldend voor GGZ behandelingen.
InnerSens heeft geen contracten afgesproken met verzekeraars.  

ROUTE 2
Zelfbetaler

Je meldt je zelfstandig aan zonder verwijsbrief. De kosten van de behandeling betaal je zelf.
Er zal geen declaratie gestuurd worden naar de zorgverzekeraar en zij ontvangen dus geen informatie.
De eis dat je een bepaalde diagnose moet hebben voor behandeling, vervalt dan.

kosten: 150 euro per uur

Bij het eerste telefonisch contact bekijken we samen of InnerSens iets voor je kan betekenen.

voor ROUTE 1
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en privacy

Wanneer de zorgverzekeraar de behandeling vergoedt, is de praktijk verplicht om zorgvraag- en behandelgegevens van cliënten aan te leveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Met die gegevens kan de zorg worden aangepast op wat nodig is. Dat helpt de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden. Het gaat om globale gegevens, en niet om persoonlijke gegevens. De gegevens worden gepseudonimiseerd aangeleverd.
Wil je meer weten over de verplichting en hoe de NZa omgaat met de privacy van de gegevens, kijk dan op de website van de NZa of lees de patiëntenfolder van de NZa. Wil je dat deze gegevens niet gedeeld worden? Vul dan samen met je behandelaar de privacyverklaring in. De NZa krijgt de gegevens dan niet.

No show

Als het onverhoopt niet lukt om te komen, laat dit dan uiterlijk 24u van tevoren weten. Als je niet komt zonder iets te laten weten, breng ik 60 euro in rekening.

Wachttijd

Intake

1-2 weken

Behandeling

1-2 weken