Belangrijk voor ouders

Gezag

Je kunt alleen komen met je kind (jonger dan 16 jaar) als de ouder(s) die gezag hebben, daarmee akkoord zijn. Daar zal ik dus altijd naar vragen en alleen als er toestemming is, kunnen we een afspraak maken.

Welzijnsplan

Wanneer het om een kind/tiener gaat, wordt het verhaal van InnerSens ”het antwoord in jezelf vinden” direct complex. Want we hebben met twee of drie mensen te maken, die gaan luisteren naar hun innerlijke stem. Wat nu als jullie er verschillend over denken? We kunnen niet over gaan tot het uitvoeren van een plan om jullie welzijn te optimaliseren, tot iedereen er volledig achter staat.

Jullie gaan dan onderling met elkaar praten, of zo nodig met mij erbij aanwezig, tot iedereen zich kan vinden in eenzelfde plan. Zeker als we iets anders gaan doen dan in de richtlijn/zorgstandaard staat, moeten beide ouders duidelijk en overtuigd aangeven dat dit het pad is dat zij willen bewandelen. Zo nee, dan gebeurt het niet.

Vanaf 16 jaar mag de jongere zelf beslissen, maar het uitgangspunt zal blijven dat jullie elkaar zoveel mogelijk begrijpen en steunen. Heb respect voor elkaars behoeften, wat is er nodig om met een goed gevoel de deur uit te gaan?

Integraal – Holistisch

Bij kinderen zijn we altijd extra voorzichtig en helaas is er dan ook op veel gebieden minder wetenschappelijk onderzoek gedaan bij kinderen dan bij volwassenen. Ik zal vaak minder stellig kunnen zijn wat betreft de mogelijkheden. Jullie krijgen in dat geval vooral tools mee waar je op moet letten als je interesse hebt in complementaire of alternatieve vormen van heling.  

Eigen kracht

Wilskracht is een fascinerende eigenschap, iedereen heeft het, alleen wordt het per persoon op verschillende momenten, door verschillende thema’s, getriggerd. Sommige kinderen hebben een hele sterke behoefte aan autonomie (zelf beslissen wat er gebeurt, behoefte aan vrijheid) en zetten hun wilskracht volledig in om dit te bereiken. Dan is het enorm zoeken voor ouders hoe het ouderschap vorm te geven.

Waar moet je gedrag begrenzen, waar kun je je kind tegemoet komen in zijn behoefte aan vrijheid? De ene ouder vindt het ook moeilijker om grenzen te stellen dan de ander. Vragen hierbij kunnen zijn: Hoe krijgen we jou als ouder in je kracht, dat je kunt ervaren waar je grenzen liggen en ook goed voor jezelf kunt zorgen? Of is bewaken van je grenzen juist een hele sterke kracht van jou en is de kunst om ook voldoende ruimte te geven aan andere gezinsleden en hun behoeften? 
Vaak is de grens voor de ene ouder überhaupt eerder bereikt dan voor de andere ouder en ontstaan er conflicten onderling.

Bij tieners is autonomie natuurlijk sowieso een thema in de opvoeding. Wie heeft de regie, jullie of jullie kind? Dan kan een doel zijn ‘’de juiste tools in huis hebben om samen te kunnen bepalen wie, wanneer, over welk onderdeel de (gedeelde) regie heeft.