Consultatie

Wanneer schakelt u mij in

Vraagverheldering
Meedenken in uw beoordelingsproces. Wat is er aan de hand? Hoe schat ik deze situatie in?
Advisering over uitsluiten onderliggend somatisch lijden
Advisering over beleid
Medicatieadvies
Medicatie instelling bij o.a. ADHD, stemmings- en angstklachten, prikkelgevoeligheid, gedragsproblemen en slaapproblemen
Hoe verder bij overname van medicatie vanuit de GGZ
Meedenken in het begeleidingstraject dat u zelf geeft aan kind of ouder
(interactie)Problemen binnen het gezin
Gedrags- of internaliserende problemen
Onbegrepen lichamelijke klachten
Vragen vanuit school of het wijkteam
Preventie en terugvalpreventie
Integrale psychiatrie met o.a. leefstijlinterventies en natuurlijke middelen
Gezamenlijke consulten voeren (sterk effect op de professionele ontwikkeling)
Casuïstiekoverleg binnen uw praktijk of in groepsverband met huisartsen, POH-GGZ en/of een wijkteam
Tips voor overbrugging wachtlijst
Behoefte aan scholing

Proces consultatie

U kunt altijd bellen voor overleg over een consultatievraag.
Ik zorg dat ik het gezin binnen twee weken na aanmelding zie.
Dit kan bij u op locatie of bij mij op locatie in Weert of Roermond.

overleggen

U kunt laagdrempelig en rechtstreeks overleggen telefonisch of via email.

bij geen gehoor

U kunt een bericht inspreken bij geen gehoor en ik bel u zo snel mogelijk terug.

gesprek

Indien we inschatten dat een gesprek wenselijk is met patiënt en ouders (bij 18- jaar) zorg ik dat dit binnen twee weken plaats vindt.

zorgmail

NAW gegevens en andere privacygevoelige informatie graag uitsluitend via zorgmail versturen.

Ik factureer aan uw intermediair, Provico of Ksyos.
Met deze instellingen heb ik een overeenkomst gesloten.

Indien u geen gebruik maakt van deze intermediair maken we samen afspraken.