Waarom InnerSens

InnerSens bevat het woord sens en dit komt van het Latijnse sentire wat zowel zintuiglijke waarneming/gevoel als verstand betekent. InnerSens staat voor het verzamelen van alle mogelijke informatie die je tot je beschikking hebt, om vervolgens van binnenuit helder te krijgen wat je op dit moment nodig hebt.

Bij InnerSens krijg je geen antwoorden aangedragen, maar ontvang je vragen om over na te denken, informatie en mogelijkheden. Meerdere wegen leiden naar Rome, maar wat betekent Rome voor jou? Waar wil jij naartoe? Op welke manier wil en kun je dit bereiken? Daar gaan we samen achter komen.

Je hebt je hart, die je laat voelen wat goed voor je is
Je brein/ratio, die je laat nadenken over wat handig is
Je lijf, die je signalen geeft of je op de goede weg bent
Je intuïtie, die je laat weten wat er nodig is
Andere, voor jou unieke, bronnen die je kunt inzetten

In het Nederlands komt sens ook terug in het woord nonsens, oftewel onzin.
Ook daar kan aandacht voor nodig zijn: welke -negatieve- kernovertuigingen over jezelf of ”de ander” zijn gevormd in het verleden, die in het hier en nu nonsens zijn en zeker niet helpend voor je welzijn. Laten we een nieuwe weg banen voor gezonde en helpende overtuigingen.

InnerSens biedt een plek waar de kennis en kunde van de reguliere Westerse geneeskunst de verbinding aan gaat met visies en helingsvormen uit andere culturen en andere delen van de wereld. De krachten bundelen waardoor er meer mogelijkheden komen om je doel te bereiken.

We volgen het pad waar jij je goed bij voelt en houden onderweg in de gaten of dit daadwerkelijk effectief is in het bereiken van je doel. Waar mogelijk volgens de nationale richtlijnen en zorgstandaarden, waar nodig – goed onderbouwd – hier vanaf wijkend. Steeds reflecterend op onszelf of we (nog) op de goede weg zitten.